คำถามที่พบบ่อย

      ทีมโครงการต้นไม้ของเรา (Trees4All) มีความตั้งใจที่จะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ trees4allthailand.org ของคุณดียิ่งขึ้น ขณะนี้เว็บไซต์ของเราอยู่ในช่วงเริ่มเปิดให้ใช้งาน เราจึงจัดทำชุดถาม-ตอบชุดนี้ขึ้นมา เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการ คุณสามารถกดที่คำถามแต่ละข้อในรายการคำถามที่พบบ่อยด้านล่างเพื่อข้ามไปดูคำตอบของแต่ละข้อ

      หากคุณมีคำถามและคำแนะนำเพิ่มเติม หรือพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่อีเมล trees4all@recoftc.org พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/recoftcinThailand หรือ Trees4All โครงการต้นไม้ของเราขอขอบคุณความเห็นและการสนับสนุนจากทุกคน

รายการคำถามที่พบบ่อย

 • เว็บไซต์ trees4allthailand.org คืออะไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไร
 • โครงการต้นไม้ของเรากำหนดรอบในการปลูกต้นไม้อย่างไร และจะสามารถดูจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดในโครงการได้อย่างไร
 • โครงการต้นไม้ของเรากำหนดรอบการอัปเดตข้อมูลต้นไม้สำหรับผู้บริจาคแต่ละรายอย่างไรบนเว็บไซต์
 • ผู้บริจาคสามารถรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอินและติดตามต้นไม้ได้อย่างไร
 • กรณีที่ต้องการบริจาคเงินหลายครั้งในเว็บไซต์เทใจ และต้องการติดตามผลการปลูกต้นไม้จากยอดบริจาคเงินทั้งหมดผ่านบัญชีผู้ใช้เดียวจะต้องทำอย่างไร
 • ผู้บริจาคสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้หรือไม่
 • ทำไมเว็บไซต์จึงแสดงจำนวนต้นไม้ในอุปถัมภ์เกินกว่าจำนวนเงินที่บริจาคไป
 • ทำไมเว็บไซต์จึงแสดงจำนวนต้นไม้ในอุปถัมภ์น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริจาคไป
 • เว็บไซต์ trees4allthailand.org คืออะไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไร

  เว็บไซต์นี้ใช้ติดตามผลการปลูกต้นไม้ในโครงการต้นไม้ของเรา โดยผู้บริจาคเงินสามารถ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปติดตามการเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นที่ปลูกขึ้นมาจากยอดเงิน บริจาคของตนเอง โดยข้อมูลที่แสดงจะประกอบด้วย ชนิดของต้นไม้ พิกัดภูมิศาสตร์ของต้นไม้ ความสูงของต้นไม้ เกษตรกรผู้ปลูกและดูแลต้นไม้ และรายงานผลจากการปลูกต้นไม้ ซึ่งแสดง เป็นคะแนนสุขภาพต้นไม้ และคำนวณการคาดการณ์ปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้จะสามารถดูดซับ เมื่อเติบโตขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้บริจาคเงินอุปถัมภ์ต้นไม้จะสามารถดูภาพรวมการดำเนินโครงการได้ เช่นกัน โดยสรุปข้อมูลอยู่ในหน้าโฮมเพจ

  สำหรับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ติดตามผลการปลูกต้นไม้ ทุกคนสามารถดูวิดีโอแนะนำเว็บไซต์และ อินโฟกราฟิกสรุปวิธีการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามด้านล่าง

  หมายเหตุ: ปัจจุบันโครงการต้นไม้ของเรามีกำหนดรายงานผลการปลูกต้นไม้ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งไม่ตรงกับกำหนดการที่ระบุไว้ในวิดีโอด้านล่างที่ผลิตในช่วงเริ่มต้นของ โครงการ ทีมโครงการต้นไม้ของเราจึงต้องขออภัยเรื่องข้อมูลในวิดีโอที่ไม่สอดคล้อง กับกระบวนการทำงานในปัจจุบันมา ณ ที่นี้

  โครงการต้นไม้ของเรากำหนดรอบในการปลูกต้นไม้อย่างไร และจะสามารถดูจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดในโครงการได้อย่างไร

  เนื่องจากฤดูกาลของประเทศไทย โครงการจึงกำหนดรอบในการปลูกต้นไม้ไว้ที่ฤดูฝนของทุกปี เพื่อให้ต้นไม้มีโอกาสรอดมากขึ้น

  ยอดเงินทั้งหมดที่บริจาคเข้ามานอกฤดูฝนจะถูกสะสมไว้และนำไปเป็นเงินทุน ในการปลูกต้นไม้ในฤดูฝนปีถัดไป ดังนั้นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกและแสดงผลในหน้าเว็บไซต์นี้จึงอาจจะต่ำกว่าจำนวนยอดเงินที่บริจาค แล้วจำนวนต้นไม้ที่แสดงในเว็บไซต์จะเพิ่มขึ้นในปีถัดไป (สามารถติดตามยอดเงินบริจาคที่อัปเดตล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้าระดมทุนของโครงการในเว็บไซต์เทใจ taejai.com/th/d/tree-for-all

  ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริจาคเงินอุปถัมภ์ต้นไม้หรือผู้ใช้งานทั่วไป ทุกคนสามารถดูจำนวนต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วได้ในหน้าโฮมเพจ

  โครงการต้นไม้ของเรากำหนดรอบการอัปเดตข้อมูลต้นไม้สำหรับผู้บริจาคแต่ละรายอย่างไรบนเว็บไซต์

  โครงการจะอัปเดตข้อมูลของต้นไม้และผลการปลูกต้นไม้ในรายงานจำนวน 1 ครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเกษตรกรจะติดตามและรายงานข้อมูลต้นไม้ให้เป็นระยะเวลา 3 ปี (หรือรายงาน 3 ครั้ง) นับตั้งแต่การปลูกเนื่องจากเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการรอดของต้นไม้ แต่ถึงแม้ว่าจะพ้นระยะเวลาการรายงานผล 3 ปีไปแล้ว เกษตรกรจะยังคงดูแลต้นไม้ต่อไปในแปลง

  โครงการจะส่งอีเมลแจ้งผู้บริจาคเรื่องข้อมูลต้นไม้ที่ได้รับการอัปเดตภายในเดือนกุมภาพันธ์

  ผู้บริจาคสามารถรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอินและติดตามต้นไม้ได้อย่างไร

  เมื่อคุณบริจาคเงินผ่านเว็บไซต์เทใจ จะมีคำถามว่า “ยินยอมให้เทใจส่งข้อมูลการบริจาคให้กับเจ้าของโครงการ (RECOFTC) เพื่อให้โครงการส่งความคืบหน้าของต้นไม้ที่คุณปลูกตลอด 3 ปี” หรือไม่ หากเลือก “ยินยอม” โครงการจะส่งอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้งาน trees4allthailand.org ไปยังอีเมลที่คุณระบุไว้กับทางเทใจ โดยชื่อผู้ใช้จะเป็นอีเมลที่คุณระบุไว้กับเทใจ ส่วนรหัสผ่านจะเป็นรหัสผ่านที่ถูกสร้างอัตโนมัติ

  เนื่องจากโครงการกำหนดรอบการปลูกต้นไม้ไว้ในฤดูฝนของทุกปี จึงไม่ได้ปลูกต้นไม้และส่งชื่อ ผู้ใช้กับรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบติดตามต้นไม้ให้ทันทีที่บริจาคเงินเสร็จ ทางโครงการจะสามารถส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ผู้บริจาคเมื่อปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอความกรุณาผู้บริจาครอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับติดตามต้นไม้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถัดจากฤดูฝนของปีที่ปลูกต้นไม้

  อีเมลที่ใช้ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังอีเมลของคุณมีชื่อว่า t4a-bot@trees4allthailand.org ซึ่งเป็นอีเมลอัตโนมัติ อีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจอยู่ในกล่องจดหมายหรือเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายขยะก็ได้

  หากตรวจสอบแล้วไม่พบอีเมลแจ้งข้อมูลการล็อกอินหรือมีปัญหาในการล็อกอิน คุณสามารถติดต่อทีมโครงการต้นไม้ของเรา เพื่อแจ้งปัญหาได้ที่ trees4all@recoftc.org และทีมงานจะดำเนินการเพื่อส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ใหม่

  กรณีที่ต้องการบริจาคเงินหลายครั้งในเว็บไซต์เทใจ และต้องการติดตามผลการปลูกต้นไม้จากยอดบริจาคเงินทั้งหมดผ่านบัญชีผู้ใช้เดียวจะต้องทำอย่างไร

  หากคุณระบุอีเมลเดียวกันทุกครั้งที่บริจาคเงิน เว็บไซต์จะสามารถแสดงผลการปลูกต้นไม้จากยอดบริจาคเงินทุกครั้งแบบรวมไว้ในบัญชีผู้ใช้เดียวได้ แต่หากคุณไม่ได้ระบุอีเมลเดียวกันในการบริจาค เว็บไซต์จะแสดงผลการปลูกต้นไม้โดยแยกบัญชีผู้ใช้ตามอีเมลที่ระบุ

  ผู้บริจาคสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้หรือไม่

  คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติได้ โดยเมื่อล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ trees4allthailand.org แล้วให้กดแท็บ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้บริจาคยังสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งหมายถึงรอบแรกตอนเปลี่ยนรหัสผ่านที่ระบบสร้างอัตโนมัติไิปเป็นรหัสผ่านที่คุณกำหนดเอง ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณจดรหัสผ่านใหม่ไว้เพื่อไม่ให้ลืมรหัสผ่าน

  ทำไมเว็บไซต์จึงแสดงจำนวนต้นไม้ในอุปถัมภ์เกินกว่าจำนวนเงินที่บริจาคไป

  ผู้บริจาคบางรายอาจเห็นว่าเว็บไซต์แสดงจำนวนต้นไม้ที่ตนเองอุปถัมภ์เกินจากจำนวนเงินที่บริจาค เช่น ยอดบริจาคเงิน 100 บาท ควรได้รับต้นไม้ 1 ต้น แต่เว็บไซต์แสดงข้อมูลว่าได้รับต้นไม้ 2 ต้น ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริจาคเงินบางรายในเว็บไซต์เทใจเลือกบริจาคเงินไม่ถึง 100 บาท ดังนั้นระบบเว็บไซต์จึงรวมยอดเงินที่ไม่ครบกับยอดเงินจากผู้บริจาครายอื่นเพื่อให้ครบ 100 บาท และทำให้ต้นไม้บางต้นที่ปลูกขึ้นมาเหมือนมีคนร่วมกันอุปถัมภ์อยู่ 2 คน

  ทำไมเว็บไซต์จึงแสดงจำนวนต้นไม้ในอุปถัมภ์น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริจาคไป

  กรณีนี้อาจพบเมื่อบริจาคเงินหลังจบฤดูฝน ซึ่งเลยฤดูปลูกต้นไม้ไปแล้ว เช่น บริจาคเงินครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 100 บาท ต่อมาบริจาคเงินอีกในเดือนธันวาคม 100 บาท แต่ข้อมูลใน เว็บไซต์แสดงว่ามีต้นไม้ในอุปถัมภ์เพียง 1 ต้นแทนที่จะมี 2 ต้น

  ทั้งนี้ยอดเงิน ที่บริจาคหลังฤดูฝนไม่ได้หายไป แต่โครงการต้นไม้ของเราจะเก็บสะสมไว้เป็น ยอดเงินเพื่อปลูกต้น ไม้เพิ่มในฤดูฝนปีถัดไป หลังจากนั้นข้อมูลในเว็บไซต์จะได้รับการอัปเดตว่ามีต้นไม้ในอุปถัมภ์เพิ่มขึ้น

  ด้วยประสบการณ์ในด้านวนศาสตร์ชุมชนตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรในพ.ศ. 2530 RECOFTC (รีคอฟ) ดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีสำนักงานในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมาร์ เนปาล ไทย และเวียดนาม เราตั้งวิสัยทัศน์ว่าชุมชนจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ สิทธิได้รับการเคารพ และชุมชนสามารถเจริญงอกงามในภูมิทัศน์ป่าไม้ที่ตนเองบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนและเท่าเทียม พันธกิจของเราคือ การพัฒนาศักยภาพ สิทธิ และธรรมาภิบาล เพื่อให้คนท้องถิ่นสามารถรักษาและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมจากภูมิทัศน์ป่าไม้ที่ยั่งยืน เยี่ยมชม เว็บไซต์รีคอฟ ประเทศไทย
  รีคอฟ ประเทศไทย
  ตู้ปณ. 1111 ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10903
  โทร 02-940-5700
  อีเมล trees4all@recoftc.org
  2024 — RECOFTC