คำถามที่พบบ่อย

      ทีมโครงการต้นไม้ของเรา (Trees4All) มีความตั้งใจที่จะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ trees4allthailand.org ของคุณดียิ่งขึ้น ขณะนี้เว็บไซต์ของเราอยู่ในช่วงเริ่มเปิดให้ใช้งาน เราจึงจัดทำชุดถาม-ตอบชุดนี้ขึ้นมา เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการ คุณสามารถกดที่คำถามแต่ละข้อในรายการคำถามที่พบบ่อยด้านล่างเพื่อข้ามไปดูคำตอบของแต่ละข้อ

      หากคุณมีคำถามและคำแนะนำเพิ่มเติม หรือพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่อีเมล trees4all@recoftc.org พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/recoftcinThailand หรือ Trees4All โครงการต้นไม้ของเราขอขอบคุณความเห็นและการสนับสนุนจากทุกคน

รายการคำถามที่พบบ่อย

 • เว็บไซต์ trees4allthailand.org คืออะไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไร
 • โครงการต้นไม้ของเรากำหนดรอบในการปลูกต้นไม้อย่างไร และจะสามารถดูจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดในโครงการได้อย่างไร
 • โครงการต้นไม้ของเรากำหนดรอบการอัปเดตข้อมูลต้นไม้สำหรับผู้บริจาคแต่ละรายอย่างไรบนเว็บไซต์
 • ผู้บริจาคสามารถรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอินและติดตามต้นไม้ได้อย่างไร
 • กรณีที่ต้องการบริจาคเงินหลายครั้งในเว็บไซต์เทใจ และต้องการติดตามผลการปลูกต้นไม้จากยอดบริจาคเงินทั้งหมดผ่านบัญชีผู้ใช้เดียวจะต้องทำอย่างไร
 • ผู้บริจาคสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้หรือไม่
 • ทำไมเว็บไซต์จึงแสดงจำนวนต้นไม้ในอุปถัมภ์เกินกว่าจำนวนเงินที่บริจาคไป
 • ทำไมเว็บไซต์จึงแสดงจำนวนต้นไม้ในอุปถัมภ์น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริจาคไป
 • เว็บไซต์ trees4allthailand.org คืออะไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไร

  เว็บไซต์นี้ใช้ติดตามผลการปลูกต้นไม้ในโครงการต้นไม้ของเรา โดยผู้บริจาคเงินสามารถ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปติดตามการเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นที่ปลูกขึ้นมาจากยอดเงิน บริจาคของตนเอง โดยข้อมูลที่แสดงจะประกอบด้วย ชนิดของต้นไม้ พิกัดภูมิศาสตร์ของต้นไม้ ความสูงของต้นไม้ เกษตรกรผู้ปลูกและดูแลต้นไม้ และรายงานผลจากการปลูกต้นไม้ ซึ่งแสดง เป็นคะแนนสุขภาพต้นไม้ และคำนวณการคาดการณ์ปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้จะสามารถดูดซับ เมื่อเติบโตขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้บริจาคเงินอุปถัมภ์ต้นไม้จะสามารถดูภาพรวมการดำเนินโครงการได้ เช่นกัน โดยสรุปข้อมูลอยู่ในหน้าโฮมเพจ

  สำหรับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ติดตามผลการปลูกต้นไม้ ทุกคนสามารถดูวิดีโอแนะนำเว็บไซต์และ อินโฟกราฟิกสรุปวิธีการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามด้านล่าง

  หมายเหตุ: ปัจจุบันโครงการต้นไม้ของเรามีกำหนดรายงานผลการปลูกต้นไม้ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งไม่ตรงกับกำหนดการที่ระบุไว้ในวิดีโอด้านล่างที่ผลิตในช่วงเริ่มต้นของ โครงการ ทีมโครงการต้นไม้ของเราจึงต้องขออภัยเรื่องข้อมูลในวิดีโอที่ไม่สอดคล้อง กับกระบวนการทำงานในปัจจุบันมา ณ ที่นี้

  โครงการต้นไม้ของเรากำหนดรอบในการปลูกต้นไม้อย่างไร และจะสามารถดูจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดในโครงการได้อย่างไร

  เนื่องจากฤดูกาลของประเทศไทย โครงการจึงกำหนดรอบในการปลูกต้นไม้ไว้ที่ฤดูฝนของทุกปี เพื่อให้ต้นไม้มีโอกาสรอดมากขึ้น

  ยอดเงินทั้งหมดที่บริจาคเข้ามานอกฤดูฝนจะถูกสะสมไว้และนำไปเป็นเงินทุน ในการปลูกต้นไม้ในฤดูฝนปีถัดไป ดังนั้นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกและแสดงผลในหน้าเว็บไซต์นี้จึงอาจจะต่ำกว่าจำนวนยอดเงินที่บริจาค แล้วจำนวนต้นไม้ที่แสดงในเว็บไซต์จะเพิ่มขึ้นในปีถัดไป (สามารถติดตามยอดเงินบริจาคที่อัปเดตล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้าระดมทุนของโครงการในเว็บไซต์เทใจ taejai.com/th/d/tree-for-all

  ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริจาคเงินอุปถัมภ์ต้นไม้หรือผู้ใช้งานทั่วไป ทุกคนสามารถดูจำนวนต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วได้ในหน้าโฮมเพจ

  โครงการต้นไม้ของเรากำหนดรอบการอัปเดตข้อมูลต้นไม้สำหรับผู้บริจาคแต่ละรายอย่างไรบนเว็บไซต์

  โครงการจะอัปเดตข้อมูลของต้นไม้และผลการปลูกต้นไม้ในรายงานจำนวน 1 ครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเกษตรกรจะติดตามและรายงานข้อมูลต้นไม้ให้เป็นระยะเวลา 3 ปี (หรือรายงาน 3 ครั้ง) นับตั้งแต่การปลูกเนื่องจากเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการรอดของต้นไม้ แต่ถึงแม้ว่าจะพ้นระยะเวลาการรายงานผล 3 ปีไปแล้ว เกษตรกรจะยังคงดูแลต้นไม้ต่อไปในแปลง

  โครงการจะส่งอีเมลแจ้งผู้บริจาคเรื่องข้อมูลต้นไม้ที่ได้รับการอัปเดตภายในเดือนกุมภาพันธ์

  ผู้บริจาคสามารถรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอินและติดตามต้นไม้ได้อย่างไร

  เมื่อคุณบริจาคเงินผ่านเว็บไซต์เทใจ จะมีคำถามว่า “ยินยอมให้เทใจส่งข้อมูลการบริจาคให้กับเจ้าของโครงการ (RECOFTC) เพื่อให้โครงการส่งความคืบหน้าของต้นไม้ที่คุณปลูกตลอด 3 ปี” หรือไม่ หากเลือก “ยินยอม” โครงการจะส่งอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้งาน trees4allthailand.org ไปยังอีเมลที่คุณระบุไว้กับทางเทใจ โดยชื่อผู้ใช้จะเป็นอีเมลที่คุณระบุไว้กับเทใจ ส่วนรหัสผ่านจะเป็นรหัสผ่านที่ถูกสร้างอัตโนมัติ

  เนื่องจากโครงการกำหนดรอบการปลูกต้นไม้ไว้ในฤดูฝนของทุกปี จึงไม่ได้ปลูกต้นไม้และส่งชื่อ ผู้ใช้กับรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบติดตามต้นไม้ให้ทันทีที่บริจาคเงินเสร็จ ทางโครงการจะสามารถส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ผู้บริจาคเมื่อปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอความกรุณาผู้บริจาครอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับติดตามต้นไม้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถัดจากฤดูฝนของปีที่ปลูกต้นไม้

  อีเมลที่ใช้ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังอีเมลของคุณมีชื่อว่า t4a-bot@trees4allthailand.org ซึ่งเป็นอีเมลอัตโนมัติ อีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจอยู่ในกล่องจดหมายหรือเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายขยะก็ได้

  หากตรวจสอบแล้วไม่พบอีเมลแจ้งข้อมูลการล็อกอินหรือมีปัญหาในการล็อกอิน คุณสามารถติดต่อทีมโครงการต้นไม้ของเรา เพื่อแจ้งปัญหาได้ที่ trees4all@recoftc.org และทีมงานจะดำเนินการเพื่อส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ใหม่

  กรณีที่ต้องการบริจาคเงินหลายครั้งในเว็บไซต์เทใจ และต้องการติดตามผลการปลูกต้นไม้จากยอดบริจาคเงินทั้งหมดผ่านบัญชีผู้ใช้เดียวจะต้องทำอย่างไร

  หากคุณระบุอีเมลเดียวกันทุกครั้งที่บริจาคเงิน เว็บไซต์จะสามารถแสดงผลการปลูกต้นไม้จากยอดบริจาคเงินทุกครั้งแบบรวมไว้ในบัญชีผู้ใช้เดียวได้ แต่หากคุณไม่ได้ระบุอีเมลเดียวกันในการบริจาค เว็บไซต์จะแสดงผลการปลูกต้นไม้โดยแยกบัญชีผู้ใช้ตามอีเมลที่ระบุ

  ผู้บริจาคสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้หรือไม่

  คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติได้ โดยเมื่อล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ trees4allthailand.org แล้วให้กดแท็บ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้บริจาคยังสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งหมายถึงรอบแรกตอนเปลี่ยนรหัสผ่านที่ระบบสร้างอัตโนมัติไิปเป็นรหัสผ่านที่คุณกำหนดเอง ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณจดรหัสผ่านใหม่ไว้เพื่อไม่ให้ลืมรหัสผ่าน

  ทำไมเว็บไซต์จึงแสดงจำนวนต้นไม้ในอุปถัมภ์เกินกว่าจำนวนเงินที่บริจาคไป

  ผู้บริจาคบางรายอาจเห็นว่าเว็บไซต์แสดงจำนวนต้นไม้ที่ตนเองอุปถัมภ์เกินจากจำนวนเงินที่บริจาค เช่น ยอดบริจาคเงิน 100 บาท ควรได้รับต้นไม้ 1 ต้น แต่เว็บไซต์แสดงข้อมูลว่าได้รับต้นไม้ 2 ต้น ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริจาคเงินบางรายในเว็บไซต์เทใจเลือกบริจาคเงินไม่ถึง 100 บาท ดังนั้นระบบเว็บไซต์จึงรวมยอดเงินที่ไม่ครบกับยอดเงินจากผู้บริจาครายอื่นเพื่อให้ครบ 100 บาท และทำให้ต้นไม้บางต้นที่ปลูกขึ้นมาเหมือนมีคนร่วมกันอุปถัมภ์อยู่ 2 คน

  ทำไมเว็บไซต์จึงแสดงจำนวนต้นไม้ในอุปถัมภ์น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริจาคไป

  กรณีนี้อาจพบเมื่อบริจาคเงินหลังจบฤดูฝน ซึ่งเลยฤดูปลูกต้นไม้ไปแล้ว เช่น บริจาคเงินครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 100 บาท ต่อมาบริจาคเงินอีกในเดือนธันวาคม 100 บาท แต่ข้อมูลใน เว็บไซต์แสดงว่ามีต้นไม้ในอุปถัมภ์เพียง 1 ต้นแทนที่จะมี 2 ต้น

  ทั้งนี้ยอดเงิน ที่บริจาคหลังฤดูฝนไม่ได้หายไป แต่โครงการต้นไม้ของเราจะเก็บสะสมไว้เป็น ยอดเงินเพื่อปลูกต้น ไม้เพิ่มในฤดูฝนปีถัดไป หลังจากนั้นข้อมูลในเว็บไซต์จะได้รับการอัปเดตว่ามีต้นไม้ในอุปถัมภ์เพิ่มขึ้น

  With 36 years of experience in community forestry since its establishment in 1987, RECOFTC operates in the Asia-Pacific region, having country offices in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Thailand and Viet Nam. Our vision is of a world where resilient communities with respected rights thrive in forest landscapes that they manage sustainably and equitably. Our mission is to strengthen capacities, rights and governance to ensure that local people can maintain and benefit fairly from sustainable forest landscapes. Visit RECOFTC Thailand website.
  RECOFTC Thailand
  P.O. Box 1111, Kasetsart Post Office, Phahonyothin Rd. Bangkok 10903 Thailand
  2024 — RECOFTC